A A A

Zakres wartości

Dla osób dorosłych wartość BMI wskazujena:
 
wg poszerzonej klasyfikacji:
 

< 16,0 – wygłodzenie

16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę lub anoreksję)

17,0–18,49niedowagę

18,5–24,99 – wartość prawidłową

25,0–29,99nadwagę

30,0–34,99 – I stopień otyłości

35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)

≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)