A A A

Sprawdź swoje BMI

 • Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI; inaczej wskaźnik Queteleta II) – współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.
   
   
  Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób.
 • wzrost: waga:

  Twój wynik to:

 • Dla osób dorosłych wartość BMI wskazujena:
   
  wg poszerzonej klasyfikacji:
   

  < 16,0 – wygłodzenie

  16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę lub anoreksję)

  17,0–18,49niedowagę

  18,5–24,99 – wartość prawidłową

  25,0–29,99nadwagę

  30,0–34,99 – I stopień otyłości

  35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)

  ≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)